PERSONVERNERKLÆRING FOR LINDSTRÖM & SONDÉN AB

LINDSTRÖM & SONDÉN AB BESKYTTER DIN PERSONLIGE INTEGRITET

Vinlagringskompaniet.no drives av Lindström & Sondén AB. Vi sørger for at dine personopplysninger behandles på en trygg måte med godt beskyttelsesnivå og i samsvar med gjeldende databeskyttelseslover. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan vi behandler personopplysninger om deg som kunde eller besøker av vår nettside. Kontakt oss gjerne ved spørsmål om vårt personvern. Våre og vårt personvernombuds kontaktopplysninger fremgår nedenfor under rubrikken «Kontaktinformasjon».

PERSONOPPLYSNINGSANSVARLIG

Vi er personopplysningsansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger, og derfor ansvarlige for at dine opplysninger håndteres på en korrekt og trygg måte i samsvar med gjeldende lovgivning. Vi selger produkter under flere forskjellige varemerker og segmenter, samt via flere forskjellige nettsider. Vi er personopplysningsansvarlige for personopplysninger som samles inn på Vinlagringskompaniet.no, Myrangecooker.no, Myoutdoorkitchen.no, Bordtennishuset.no & Biljardbolaget.no.

VÅR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

I tabellen nedenfor fremgår det hvor vi får dine personopplysninger fra, hvilke personopplysninger vi behandler, til hvilke formål de behandles, på hvilket juridisk grunnlag vi støtter behandlingen og hvor lenge vi behandler personopplysningene dine. Du plikter ikke å dele dine personopplysninger med oss. Hvis du velger å ikke dele noen personopplysninger med oss, vil vi imidlertid ikke ha mulighet til å selge eller levere produkter til deg, gi deg kundeservice, sende deg markedsføring eller ellers samhandle med deg i den hensikt å levere våre tjenester.

Opplysninger om våre kunder

Vi har samlet inn personopplysningeneKategorier av personopplysningerHensikten med behandlingenLovlig grunnlagLagringstid
Fra deg eller folkeregisteret (på din forespørsel)Navn, e-postadresse, adresse & telefonnummerAdministrere ditt kjøp, f.eks. identifisering og alderskontroll, motta bestillingen og levere produktetOppfyllelse av avtale7 år
Fra degNavn, e-postadresse og ev. øvrige personopplysninger du velger å dele med vår kundeserviceTilby kundeserviceBehandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å gi deg kundeservice på forespørsel (interesseavveining)7 år
Fra degNavn, e-postadresse, tekniske opplysninger, f.eks. IP-adresse, unik enhets-ID, nettleser, andre opplysninger fra cookies eller lignende sporingsteknologi, nettadferd, f.eks. hvilke produkter du har kjøptAnalysere din nettadferd, tilpasse og sende markedsføring til degBehandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å markedsføre våre produkter og tjenester (interesseavveining).3 år
Fra degNavn, e-postadresse, ev. øvrige opplysninger du oppgir i forbindelse med konkurransenAdministrere konkurranser du velger å delta iBehandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å levere konkurranser til våre kunder (interesseavveining)3 år
Fra degPersonopplysninger du har oppgitt i en omtale, f.eks. navnVise omtaler for andre kunder og tilpasse våre produkter og vårt utvalgBehandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse av å vise omtaler og tilpasse produkter basert på slike omtaler (interesseavveining)Inntil produktet utgår i vårt sortiment
Fra degNavn, e-postadresse, informasjon om ditt kjøp og bruk av produktetAdministrere returerOppfyllelse av avtale5 år
Fra deg, gjennom kameraovervåking eller via cookies på vår nettsideKjøp og ordrehistorikk, person- eller D-nummer, video- og lydinnspillinger, tekniske opplysninger, f.eks. IP-adresse, unik enhets-ID, nettleser, andre opplysninger fra cookies eller lignende sporingsteknologi, nettadferd, f.eks. hvilke produkter du har kjøpt eller sett på vår nettside eller en av våre nettsiderForhindre misbruk av våre nettsider, tjenester eller produkter samt forhindre kriminalitet, f.eks. bedrageriBehandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse å sikre at våre produkter og tjenester benyttes i samsvar med våre vilkår og gjeldende lovgivning (interesseavveining)3 år
Fra degNavn, e-postadresse, informasjon om dine kjøpOverholde gjeldende lovgivning, f.eks. lover om reklamasjon, bokføring, skatt og produktsikkerhetBehandlingen er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelserDine personopplysninger behandles så lenge loven krever det
Fra degNavn, e-postadresse, informasjon om dine kjøpIvareta våre juridiske interesser, f.eks. ved manglende betaling Behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse å ivareta våre juridiske interesser, f.eks. å få betalt (interesseavveining)7 år
Fra degOpplysninger oppgitt ved kjøp i butikkAnalysere kjøpsadferd, tilpasse og sende markedsføring til degSamtykke3 år

Opplysninger om besøkere av våre nettsider

Vi har samlet inn personopplysningeneKategorier av personopplysningerHensikten med behandlingenLovlig grunnlagLagringstid
Via cookies på våre nettsiderTekniske opplysninger, f.eks. IP-adresse, unik enhets-ID, nettleser, andre opplysninger fra cookies eller lignende sporingsteknologi, nettadferd, f.eks. hvilke produkter du har kjøpt eller sett på vår nettside eller en av våre nettsiderAnalysere din nettadferd, tilpasse og sende markedsføring til degSamtykke3 år
Via cookies på vår nettsideTekniske opplysninger, f.eks. IP-adresse, unik enhets-ID, nettleser, andre opplysninger fra cookies eller lignende sporingsteknologiFor å sikre at nettsiden vår fungererBehandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse å sikre at vår nettside fungerer som planlagt (interesseavveining)1 år
Via cookies på vår nettsideTekniske opplysninger, f.eks. IP-adresse, unik enhets-ID, nettleser, andre opplysninger fra cookies eller lignende sporingsteknologiFor å utvikle vår nettside, f.eks. basert på hvordan nettsiden brukesSamtykke1 år

PROFILERING

Vi kan sammenfatte informasjon om deg fra ulike kilder for å trekke slutninger om dine interesser og din nettadferd. Dette kalles profilering. Profileringen gjør det mulig for oss å skape en kundeprofil som inneholder informasjon bl.a. om hva du har kjøpt av oss samt hvilke produkter du har vist interesse for på våre nettsider. Hensikten med vår profilering er å sikre at den markedsføringen som sendes til deg, f.eks. personlige tilbud eller såkalte målrettede annonser, er relevant.

VÅRE KANALER I SOSIALE MEDIER

Vi behandler personopplysninger som vi får tilgang til via våre kanaler på sosiale medieplattformer med hensikt å markedsføre oss og våre produkter samt samhandle med eksisterende kunder, potensielle kunder og samarbeidspartnere. Behandlingen er nødvendig for vår berettigede interesse å markedsføre oss og våre produkter samt å samhandle med eksisterende kunder, potensielle kunder og samarbeidspartnere (interesseavveining). Personopplysningene behandles så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med personopplysningsbehandlingen. For informasjon om plattformenes behandling av personopplysninger i forbindelse med at du besøker våre kanaler på sosiale medier, som Facebook og Instagram, henvises det til respektive plattforms personvernerklæring.

HVEM DELER VI DINE PERSONOPPLYSNINGER MED?

Vi deler ikke personopplysninger med noen andre (tredjepart), unntatt i situasjoner hvor det er nødvendig for å oppfylle en lovfestet forpliktelse eller oppfylle de formålene vi behandler dine personopplysninger for.
TredjepartHensikten med delingenPersonopplysninger som deles
Andre selskaper innen vårt konsernPersonopplysninger kan måtte deles med andre selskaper innen konsernet siden sentrale funksjoner som analyse, markedsføring og økonomi delvis er felles innen konsernet vi inngår i. 3 år
Leverandører og samarbeidspartnereVi kan dele dine personopplysninger med ulike leverandører og/eller samarbeidspartnere hvis slike leverandører eller samarbeidspartnere trenger dine personopplysninger for å kunne utføre sine oppdrag for oss, f.eks. leverandører av skytjenester.3 år
MyndigheterPersonopplysninger kan utleveres til myndigheter når det er nødvendig for å oppfylle juridiske forpliktelser.7 år
AvhendingDersom vi har til hensikt å overføre hele eller deler av virksomheten vår, kan personopplysninger deles med en potensiell kjøper.7 år

DINE RETTIGHETER

Nedenfor følger en sammenfatning av de rettigheter du som registrert har iht. GDPR.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Når behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke som juridisk grunnlag, har du rett til å tilbakekalle samtykket når som helst ved å kontakte oss via kontaktinformasjonen som er oppgitt nederst i denne personvernerklæringen.

Rett til informasjon

Du har rett til å få informasjon om hvorvidt vi behandler personopplysninger som berører deg, og i så fall få en kopi av disse sammen med informasjon om formålet med behandlingen, kategorier av personopplysninger som behandles, kategorier av mottakere av personopplysningene, lagringstid, dine rettigheter vedrørende behandlingen, forekomsten av automatisert beslutningstaking (inkludert profilering), informasjon om sikkerhetsmekanismer som benyttes ved ev. overføring av dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS og, om opplysningene ikke innhentes fra deg, hvor opplysningene kommer fra.

Rett til rettelse

Hvis de personopplysningene vi behandler om deg er feil, ufullstendige eller uaktuelle, har du rett til å be oss å rette eller komplettere disse uten unødvendig forsinkelse.

Rett til sletting

Du har ofte rett til å begjære at vi uten unødvendig forsinkelse sletter dine personopplysninger. Det er tilfelle når (i) personopplysningene ikke lenger er nødvendige til de formålene de ble behandlet for, (ii) du tilbakekaller ditt samtykke og det ikke er noen annen juridisk grunn for behandlingen, (iii) du har motsatt deg behandling av personopplysninger for direktemarkedsføring, eller mot behandling som skjer på grunnlag av interesseavveining som juridisk grunnlag, og vi ikke kan påvise avgjørende grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, (iv) behandlingen ikke finner sted for å fastsette, utøve eller forsvare juridiske krav, (v) personopplysningene er behandlet på en ulovlig måte eller (vi) personopplysningene må slettes for å oppfylle en juridisk forpliktelse.

Rett til å protestere

Du har når som helst rett til å protestere mot behandling av personopplysninger vi støtter på det juridiske grunnlaget interesseavveining, inkludert f.eks. profilering. I tillegg har du alltid rett til å protestere mot behandling av dine personopplysninger dersom formålet er direkte markedsføring. Vi vil da ikke lenger behandle personopplysningene, så fremt vi ikke kan påvise tvingende berettigede grunner for behandlingen som veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter, eller hvis behandlingen skjer for etablering, utøving eller forsvar av juridiske krav.

Rett til begrensning av behandling

I noen tilfeller har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger. Det er tilfelle når (i) du anser at personopplysningene ikke er korrekte og du venter vår kontroll av personopplysningenes riktighet, (ii) behandlingen er ulovlig og du istedenfor at personopplysningene slettes ønsker at behandlingen begrenses, (iii) vi ikke lenger trenger personopplysningene til formålene med behandlingen, men du trenger dem for å kunne fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare juridiske krav eller (iv) når du har protestert mot behandling som støtter seg på interesseavveining og du venter på at kontroll av hvorvidt våre berettigede grunner veier tyngre enn dine skal fullføres.

Rett til dataportabilitet

Når personopplysninger du har gitt til oss behandles automatisk og med ditt samtykke eller med støtte i en avtale med deg som juridisk grunnlag, har du rett til å få dine personopplysninger i et vanlig brukt og maskinlesbart format, og overføre personopplysninger til en annen personopplysningsansvarlig.

Rett til å klage til tilsynsmyndighet

Du har rett i å klage på vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet, Box 8114, 104 20 Stockholm.

COOKIES

Vi benytter cookies og lignende teknologi for å tilby enkelte funksjoner på våre nettsider, forbedre nettstedet og sende bedre og mer personlig markedsføring. Vi benytter cookies i henhold til denne Personvernerklæringen og vår cookies-erklæring, se lenke til cookies-erklæring.

ENDRINGER

Vi har rett til å endre Personvernerklæringen når som helst. Ved endringer av denne Personvernerklæringen vil vi publisere den justerte Personvernerklæringen på vinkylen.se med informasjon om når endringene trer i kraft. Vi kan også informere om endringer på annen hensiktsmessig måte.

KONTAKTINFORMASJON

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen, behandlingen av dine personopplysninger eller hvis du vil utøve dine rettigheter i henhold til denne personvernerklæringen eller gjeldende lovgivning.
LSBolagen
Org.nr: 556762-7392
Postadresse: Havsbadsvägen 1, 262 63 Ängelholm, Sverige
E-post: info@lsbolagen.se
Personvernombud: Mikael Rubensson
E-post: mikael.rubensson@lsbolagen.se